0264 241 08 88
Aslanoğulları Doğanay Yapı Malzemeleri

Demir-çelik sektörü Sanayi 4.0 ile yeni nesil çözümlere odaklanıyor

Demir-çelik sektörü Sanayi 4.0 ile yeni nesil çözümlere odaklanıyor

Demir-çelik sektörü Sanayi 4.0 ile yeni nesil çözümlere odaklanıyor

Ege  Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan,  Sanayi 4.0’ı endüstriyel devrimin dördüncü büyük kolonunu yüksek  verimlilik, az maliyet, az enerji, inovasyon, hız, akıllı işbirliği ve  akıllı bütünleyicilik ile inşa edilecek bir strateji serisi olarak  tanımlıyor. Sektörde çeşitliliği, modernizasyonu sağlayarak daha da  gelişebileceğinin altını çizen Ertan, “Yeni pazarlara, yeni imkanlarla  ancak böyle ulaşabiliriz. Katma değerli üretim kolektif çaba gerektirir.  Bunun teşvik edilmesi için kendi sektörümüze yenilik getirme adına  birbirimize destek sağlamayı, bu dönüşümün eşiğinde oldukça önemli  görüyoruz. Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için kendi ekosistemimize  bilgi beslemesi yapmamız ve süreci üretimden Ar-Ge’ye kadar detaylı  şekilde yürütmemiz gerekiyor” dedi.